Obrnuti prikaz

Pri snimanju sa zaslonom okrenutim prema objektu (prema prednjoj strani videokamere) može se prikazati zrcalna slika.

  1. Odaberite [Snimanje: Reverse display / Snimanje: Obrnuti prikaz].

  2. Odaberite [On/Uklj.].

    • Odaberite [Off/Isklj.] ako ne želite obrnuti prikaz kad je zaslon okrenut prema objektu.