Podaci o autorskim pravima

Kad podesite informacije o autorskim pravima, one će se pridijeliti slici kao Exif informacije.

Oprez

 • Ako je unos za "Author/Autor" ili "Copyright / Autorsko pravo" dugačak, možda se neće prikazati u cijelosti kad odaberete [Display copyright info. / Prikaz podataka o autorskim pravima].
 1. Odaberite [Podešavanje: Copyright information / Podešavanje: Podaci o autorskim pravima].

 2. Odaberite opciju.

 3. Unesite tekst.

  • S pomoću kotačića Navigacijske tipke odaberite znak i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za unos.
  • Odabirom [Način unosa] možete promijeniti način unosa.
  • Za brisanje znaka odaberite [Brisanje].
 4. Izađite iz postavke.

  • Pritisnite tipku MENU, zatim pritisnite [OK].

Provjera informacija o autorskim pravima

Kad u koraku 2 odaberete [Display copyright info. / Prikaz podataka o autorskim pravima], možete provjeriti unesene informacije pod [Author/Autor] i [Copyright / Autorsko pravo].

Brisanje informacija o autorskim pravima

Kad u koraku 2 odaberete [Delete copyright information / Brisanje podataka o autorskim pravima], možete obrisati informacije unesene pod [Author/Autor] i [Copyright / Autorsko pravo].