Zakretanje fotografija

Ovu značajku možete upotrijebiti za rotiranje snimke kako bi bila prikazana u željenom položaju.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Rotate stills / Reprodukcija: Rotiranje fotografija].

 2. Odaberite snimku koju želite rotirati.

  • Pritisnite tipke Tipka lijevo Tipka desno za odabir snimke.
 3. Rotirajte snimku.

  • Svakim pritiskom tipke Brzo upravljanje / podešavanje, slika se rotira u smjeru kazaljke sata na sljedeći način: 90° → 270° → 0°.
  • Za rotiranje sljedeće snimke, ponovite korake 2 i 3.

Napomena

 • Podesite li [Podešavanje: Auto rotate / Podešavanje: Automatska rotacija] na [OnFotografijeRačunalo / Uklj.FotografijeRačunalo] () prije snimanja, ne morate rotirati sliku uporabom ove funkcije.
 • Ako se rotirana snimka ne prikazuje u pravilnom položaju tijekom reprodukcije, podesite [Podešavanje: Auto rotate / Podešavanje: Automatska rotacija] na [OnFotografijeRačunalo / Uklj.FotografijeRačunalo].
 • Videozapisi se ne mogu rotirati.