Ušteda energije

Možete podesiti vrijeme isključenja zaslona i isključenja videokamere nakon što videokamera miruje (isključenje zaslona i automatsko isključenje).

  1. Odaberite [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije].

  2. Odaberite opciju.

Napomena

  • [Screen off / Isključivanje zaslona] primjenjuje se dok je prikazan izbornik snimanja. Te se postavke ne primjenjuju tijekom prikaza izbornika ili reprodukcije snimaka.
  • Videokamera se isključuje tijekom prikaza izbornika ili reprodukcije slike nakon isteka vremena podešenog u [Screen off / Isključivanje zaslona] i [Auto power off / Automatsko isključivanje].
  • Radi zaštite zaslona, videokamera ga isključuje 30 min nakon zatamnjenja (iako sama videokamera ostaje uključena), čak i ako su postavke [Screen off / Isključivanje zaslona] i [Auto power off / Automatsko isključivanje] podešene na [Disable/Onemogućeno].
  • Postavke uštede energije ne primjenjuju se tijekom snimanja ili kad je fotoaparat spojen putem USB-a ili bežično.