Automatska rotacija

Možete promijeniti postavku automatskog zakretanja koja kod prikaza uspravlja slike snimljene u okomitoj orijentaciji.

 1. Odaberite [Podešavanje: Auto rotate / Podešavanje: Automatska rotacija].

 2. Odaberite opciju.

  • OnFotografijeRačunalo/Uklj.FotografijeRačunalo

   Automatski rotira slike kod prikaza na videokameri i računalima.

  • OnRačunalo/Uklj.Računalo

   Automatski rotira slike samo kod prikaza na računalima.

  • Off/Isklj.

   Slike se ne rotiraju automatski.

Oprez

 • Vertikalne slike snimljene s automatskom rotacijom podešenom na [Off/Isklj.] neće se zakretati tijekom reprodukcije čak i ako kasnije tu opciju podesite na [On/Uklj.].

Napomena

 • Ako je slika snimljena uz videokameru okrenutu prema gore ili prema dolje, možda se neće točno izvoditi automatska rotacija u odgovarajuću orijentaciju.