Opće mjere opreza vezane uz snimanje fotografija

Oprez

 • Ne usmjeravajte videokameru prema izvoru intenzivnog svjetla poput sunca ili snažnog umjetnog svjetla. To može oštetiti slikovni senzor ili unutarnje komponente videokamere.
 • Kvaliteta slike

 • Snimanje pri visokim temperaturama može prouzročiti smetnje i nepravilne boje na slici.
 • Učestalo snimanje tijekom produženog razdoblja može uzrokovati povećanje unutarnje temperature fotoaparata i utjecati na kvalitetu slike. Uvijek isključite videokameru kad ne snimate.
 • Bijela ikona upozorenja na unutarnju temperaturu [Bijelo temperaturno upozorenje]

 • Bijela ikona [Bijelo temperaturno upozorenje] ukazuje na visoku unutarnju temperaturu videokamere. Bijela ikona [Bijelo temperaturno upozorenje] ukazuje da će se kvaliteta fotografija smanjiti. Zaustavite snimanje neko vrijeme i ostavite videokameru da se ohladi.
 • Ako je temperatura u unutrašnjosti videokamere visoka, kvaliteta slike pri visokim ISO osjetljivostima može se smanjiti čak i prije pojave bijele ikone [Bijelo temperaturno upozorenje].
 • Slike i prikaz

 • U uvjetima smanjenog osvjetljenja ili ako je svjetlo prejako, prikazana slika možda neće odražavati stvarnu svjetlinu snimljene slike.
 • Usmjeravanje videokamere u drugom smjeru može trenutačno spriječiti pravilan prikaz svjetline. Pričekajte dok se slika stabilizira prije snimanja.
 • Ako se u kadru nalazi vrlo sjajan izvor svjetla, na zaslonu se svijetlo područje može prikazati zacrnjeno. Ipak, na snimljenoj slici će se to područje pravilno prikazati.
 • Pri slabom osvjetljenju, svijetle postavke opcije [Podešavanje: Screen brightness / Podešavanje: Svjetlina zaslona] mogu uzrokovati šum ili nepravilne boje na snimkama. No, smetnje ili nepravilne boje se neće snimiti na sliku.
 • Kod povećanja slike, oštrina slike može biti naglašenija od stvarne.

Napomena

 • Pokrivenost vidnog polja je pribl. 100 %.
 • Ako videokamera duže vrijeme radi u stanju mirovanja, zaslon će se automatski isključiti nakon vremena podešenog u [Auto power off / Automatsko isključivanje] ili [Screen off / Isključivanje zaslona] pod [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije]. Ako se zaslon automatski isključi nakon vremena podešenog u [Screen off / Isključivanje zaslona], videokamera će se tada automatski isključiti nakon vremena podešenog u [Auto power off / Automatsko isključivanje] ().
 • Uporabom komercijalno dostupnog HDMI kabela možete prikazati snimke na televizoru (). Imajte na umu da se neće reproducirati zvuk.