Snimanje videozapisa

 1. Izoštrite objekt.

  Praćenje objekta radi izoštravanja

  • Podesite [Snimanje: Autofocus method / Snimanje: Način automatskog izoštravanja] na [Face tracking AF / AF za praćenje lica].
  • Točka autofokusa prikazuje se na licu osobe ili drugom objektu koji videokamera drži izoštrenim.
  • Za izoštravanje drugog objekta, dodirnite ga. Točka autofokusa mijenja se u [Dvostruki okvir]. Za izlazak iz odabira objekta pritisnite tipku MENU. Za povratak na izbornik za snimanje pritisnite ponovno tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Kad je oko točke autofokusa prikazano [] [], možete tipkama Tipka lijevo Tipka desno promijeniti objekt kako biste ga izoštrili.

  Izoštravanje objekata u određenom položaju

  • Podesite [Snimanje: Autofocus method / Snimanje: Način automatskog izoštravanja] na [Specified frame AF / AF u odabranom okviru].
  • Dodirnite mjesto za izoštravanje i zatim pomaknite točku autofokusa u prikazu točke autofokusa.
  • Poravnajte točku autofokusa s objektom.
  • Pritiskom tipke MENU, točka autofokusa vraća se u središte.
  • Dodirnite [SET/PODESI] za povratak na izbornik snimanja. Za centriranje točke AF-a dodirnite [].

  Napomena

  • Možete dodirnuti [Zadržan fokus] za aktiviranje automatskog izoštravanja tijekom pripravnog stanja, nakon čega je izoštravanje zaključano. Ikona se promijeni u [Nezadržan fokus]. Za otključavanje izoštravanja dodirnite je ponovno.
  • Ako se ne prikaže [Zadržan fokus], pritisnite tipku Tipka dolje.
  • Kad je objekt izoštren, prikaže se zeleni okvir. Kad videokamera ne može izoštriti objekte, prikazuje se žuti okvir i [!].

  Oprez

  • Ako tijekom snimanja videozapisa izvodite postupke na videokameri, ugrađeni mikrofon videokamere može snimiti i zvukove rada videokamere.
 2. Snimite videozapis.

  • Za početak snimanja videozapisa dodirnite [Snimanje videozapisa] ili pritisnite tipku Start/Stop.
  • Tijekom snimanja videozapisa prikazuje se [Indikator fokusaREC / Indikator fokusaSNIMANJE] u gornjem lijevom kutu, a oko zaslona je prikazan crveni okvir koji treperi.
  • Zvuk se snima putem mikrofona (1).
  • Za zaustavljanje snimanja videozapisa dodirnite [] ili pritisnite tipku Start/Stop.
  • Za pregled snimljenog videozapisa pritisnite tipku Reprodukcija ().

Napomena

 • Snimljeni zvuk je stereo.
 • Mikrofon snima zvuk ispred i iza videokamere, s lijeva i zdesna te iznad nje.