Napomene o funkciji bežične komunikacije

Ako se brzina prijenosa smanji, veza izgubi ili dođe do drugih problema tijekom uporabe funkcija bežične komunikacije, pokušajte otkloniti probleme na sljedeće načine.

Udaljenost između videokamere i pametnog telefona

Ako je videokamera predaleko od pametnog telefona, Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ni kada je Bluetooth veza moguća. U tom slučaju smanjite udaljenost između videokamere i pametnog telefona i zatim uspostavite Wi-Fi vezu.

Mjesto postavljanja antene pristupne točke

  • Pri uporabi u zatvorenom prostoru, postavite uređaj u prostoriju u kojoj upotrebljavate videokameru.
  • Postavite uređaj tako da između njega i videokamere ne bude ljudi ili predmeta.

Obližnji elektronički uređaji

Ako se brzina Wi-Fi prijenosa smanji zbog utjecaja sljedećih elektroničkih uređaja, za nastavak prijenosa prestanite ih upotrebljavati ili se udaljite od njih.

  • Videokamera komunicira preko Wi-Fia putem protokola IEEE 802.11b/g/n koristeći radijske valove u području od 2,4 GHz. Iz tog će se razloga brzina Wi-Fi prijenosa smanjiti ako u blizini ima Bluetooth uređaja, mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona, mikrofona, pametnih telefona, drugih videokamera ili sličnih uređaja koji rade na istoj frekvenciji.

Mjere opreza pri uporabi više videokamera

  • Ako na jednu pristupnu točku spajate više videokamera putem Wi-Fia, njihove IP adrese moraju biti različite.
  • Kad je na jednu pristupnu točku spojeno više videokamera putem Wi-Fia, brzina prijenosa pada.
  • Ima li više pristupnih točaka koje rade s protokolom IEEE 802.11b/g/n (valno područje od 2,4 GHz), prije svakog kanala Wi-Fia ostavite prazninu od pet kanala kako bi se smanjile radiofrekvencijske smetnje. Primjerice, koristite kanale 1, 6 i 11, kanale 2 i 7 ili kanale 3 i 8.