Funkcija tipke za komunikaciju / višestruki pristup (u načinu za videozapise)

Tipku Komunikacija / višestruki pristup možete dodijeliti često korištenim funkcijama za snimanje videozapisa.

  1. Odaberite [Podešavanje: btn funct. (in mov. mode) / Podešavanje: Funkc. tipke (u načinu za videozapise)].

  2. Odaberite funkciju koju želite dodijeliti.

    • Tipkom Brzo upravljanje / podešavanje podesite vrijednost.

Napomena

  • Za brisanje dodijeljene funkcije odaberite [ btn funct. (in mov. mode) / Funkc. tipke (u načinu za videozapise)] iz [Other settings / Ostale postavke] u [Podešavanje: Reset camera / Podešavanje: Resetiranje videokamere].
  • Podešenje možete promijeniti i tako da pritisnete i zadržite tipku Komunikacija / višestruki pristup na zaslonu za snimanje videozapisa.