Uključivanje

  • Za uključivanje videokamere pritisnite tipku Napajanje. Ponovnim pritiskom videokameru se isključuje.

Promjena jezika izbornika

Pri početnom pokretanju prikazuje se izbornik za odabir jezika.

Za detalje o promjeni jezika izbornika pogledajte Jezik.

Podešavanje datuma, vremena i vremenske zone

Ako se pojavi izbornik za podešavanje datuma/vremena/zone pri uključenju videokamere, pogledajte odjeljak Datum / vrijeme / vremenska zona.

Promjena videosustava

Videosustav je podešen na NTSC.

Promijenite ga u PAL u područjima gdje je TV videosustav PAL.

Za promjenu videosustava pogledajte odjeljak Videosustav.

Indikator razine napunjenosti baterije

Indikator napunjenosti baterije prikazuje se kad je videokamera uključena.

Razina napunjenosti baterije 3 Baterija je dovoljno puna.
Razina napunjenosti baterije 2 Napon baterije je nizak, ali se videokamera može upotrebljavati.
Razina napunjenosti baterije 1 Baterija će se uskoro isprazniti (treperi).
Razina napunjenosti baterije 0 Napunite bateriju.

Napomena

  • Ako učinite sljedeće, baterija će se brže isprazniti:
    • Uporaba funkcija Wi-Fi ili Bluetooth.
  • Ovisno o stvarnim uvjetima snimanja, možda će biti dostupno kraće vrijeme snimanja.
  • Pri niskim temperaturama okoline, snimanje možda neće biti moguće čak ni uz dovoljnu razinu napunjenosti baterije.