Proporcije fotografije

Možete promijeniti proporcije slike.

  1. Odaberite [Snimanje: Still img aspect ratio / Snimanje: Proporcije fotografije].

  2. Odaberite opciju.