Pripravno stanje: niska razlučivost

Podesite na [On/Uklj.] za uštedu baterije i kontrolu povećanja temperature videokamere u pripravnom stanju.

To vam može omogućiti duže snimanje videozapisa.

  1. Odaberite [Snimanje: Standby: Low res. / Snimanje: Pripravno stanje: Niska razluč.].

  2. Odaberite [On/Uklj.].

Oprez

  • Kvaliteta slike na zaslonu u pripravnom stanju može se razlikovati od kvalitete slike na zaslonu tijekom snimanja videozapisa.
  • Kada započnete snimanje videozapisa, prikaz slike može ostati na trenutačnom kadru umjesto da se ažurira.