Trajanje pregleda

Kako bi se snimka prikazala na zaslonu odmah nakon snimanja, podesite na [Hold/Zadržavanje], a ako želite da se snimka ne prikazuje, podesite na [Off/Isklj.].

  1. Odaberite [Fotografiranje: Review duration / Fotografiranje: Trajanje pregleda].

  2. Odaberite opciju.

Napomena

  • Uz postavku [Hold/Zadržavanje], snimke se prikazuju onoliko dugo koliko je vremena podešeno za opciju [Screen off / Isključivanje zaslona] pod [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije].