Resetiranje komunikacijskih postavki

Moguće je izbrisati sve postavke bežične komunikacije. Brisanjem postavki bežične komunikacije možete spriječiti pregled njihovih podataka ako posudite ili poklonite videokameru drugoj osobi.

  1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Reset communication settings / Komunikacijske funkcije: Resetiranje komunikacijskih postavki].

  2. Odaberite [OK].

Oprez

  • Ako ste videokameru uparili s pametnim telefonom, u izborniku postavki Bluetootha na pametnom telefonu izbrišite podatke o vezi videokamere za koje ste vratili zadane postavke bežične komunikacije.

Napomena

  • Sve postavke bežične komunikacije možete izbrisati odabirom opcije [Communication settings / Komunikacijske postavke] za [Other settings / Ostale postavke] u [Podešavanje: Reset camera / Podešavanje: Resetiranje videokamere].