Punjenje baterije videokamere

 1. Napunite bateriju videokamere.

  • Videokameru punite preko USB veze uporabom isporučenog kabela.
  • Nakon početka punjenja indikator postaje narančast.
  • Indikator se isključi kad se videokamera sasvim napuni.
 • Punjenje sasvim ispražnjene baterije videokamere traje približno 1 sat i 50 minuta na sobnoj temperaturi (23 °C). Vrijeme punjenja uvelike ovisi o temperaturi okoline i preostalom kapacitetu baterije.

 • Zbog sigurnosti, punjenje pri niskim temperaturama (5 ‒ 10 °C) trajat će duže.
 • Videokamera se također može koristiti dok je priključena za punjenje.

Oprez

 • Punjenje se može zaustaviti ako se videokamera zagrije.

Napomena

 • Za punjenje i napajanje videokamere preporučuje se dodatni USB adapter za napajanje PD-E1. Neki komercijalno dostupni adapteri napajanja (USB Type-C) također su potvrđeni za rad s ovom videokamerom. Za više detalja posjetite Canonovu internetsku stranicu ().
 • Nakon što kupite uređaj, ugrađena baterija nije sasvim napunjena.

  Napunite bateriju prije uporabe.

 • Punite videokameru na dan kada ćete je upotrebljavati ili dan prije.

  Ugrađena baterija postupno će se istrošiti, čak i ako se ne upotrebljava.

 • Videokameru upotrebljavajte pri temperaturi od 0 do 35 °C.

  Za optimalne performanse videokameru upotrebljavajte uz okolnu temperaturu od 0 do 35 °C. Niže temperature mogu privremeno smanjiti performanse i vijek trajanja ugrađene baterije. Više temperature mogu spriječiti kontinuirano snimanje ako se videokamera zagrije.