Nazivi dijelova

 1. (1)Zaslon
 2. (2)Priključnica HDMI
 3. (3)Ulazna priključnica za vanjski mikrofon
 4. (4)Postolje
 5. (5)Držač za ručnu vrpcu
 6. (6)Pokrov utora za karticu
 7. (7)Serijski broj
 8. (8)Napajanje Tipka napajanja
 9. (9)Indikator
 10. (10)Tipka lijevo Tipka za pomak lijevo
 11. (11)Tipka gore/Self-timer/Brisanje Tipka gore/self-timer/brisanje
 12. (12)Tipka desno Tipka za pomak udesno
 1. (13)Komunikacija / višestruki pristup Tipka za komunikaciju / višestruki pristup
 2. (14)Reprodukcija Tipka za reprodukciju
 3. (15)Brzo upravljanje / podešavanje Tipka za brzo upravljanje / podešavanje
 4. (16)Tipka dolje/INFO Tipka dolje/INFO
 5. (17)MENU Tipka MENU (izbornik)
 6. (18)Navoj za stativ
 7. (19)Utor za karticu
 8. (20)Objektiv
 9. (21)Zvučnik
 10. (22)Stereo mikrofon
 11. (23)Digitalna priključnica
 12. (24)Tipka Start/Stop

Stavljanje ručne vrpce

Pričvrstite ručnu vrpcu na pripadajući držač na videokameri.