Brisanje snimaka

Nepotrebne snimke možete brisati jednu po jednu ili izbrisati sve snimke na memorijskoj kartici. Zaštićene snimke () neće se izbrisati.

Oprez

 • Nakon brisanja, snimku nije moguće vratiti. Prije brisanja provjerite treba li vam snimka. Za zaštitu važnih snimaka od brisanja, uključite zaštitu.

Pojedinačno brisanje snimaka

 1. Pritisnite tipku Reprodukcija.

 2. Odaberite snimku za brisanje.

  • Tipkama Tipka lijevo Tipka desno odaberite snimku koju želite izbrisati.
 3. Pritisnite tipku Brisanje.

 4. Izbrišite snimku.

  • Odaberite [Erase/Brisanje].

Odabir ([Kvačica]) više snimaka za zajedničko brisanje

Dodavanjem kvačica na snimke za brisanje možete odjednom izbrisati više snimaka.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Erase images / Reprodukcija: Brisanje snimaka].

 2. Odaberite [Select and erase images / Odabir i brisanje snimaka].

 3. Pregledavajte snimke.

  • Snimku za brisanje odaberite tipkama Tipka lijevo Tipka desno, zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za odabir sljedeće snimke za brisanje, ponovite korak 3.
  • Pritisnite tipku MENU.
 4. Izbrišite snimke.

  • Odaberite [OK].

Određivanje raspona snimaka koje želite izbrisati

Dok gledate snimke u indeksnom prikazu, možete podesiti prvu i posljednju sliku za raspon kako biste izbrisali sve odabrane snimke odjednom.

 1. Odaberite [Select range / Odabir raspona].

  • Odaberite [Select range / Odabir raspona] u [Reprodukcija: Erase images / Reprodukcija: Brisanje snimaka].
 2. Odredite raspon snimaka.

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka). Svim snimkama u rasponu između prve i posljednje pridijelit će se oznaka [Kvačica].
  • Za odabir sljedeće snimke za brisanje, ponovite korak 2.
 3. Pritisnite tipku MENU.

 4. Izbrišite snimke.

  • Odaberite [OK].

Brisanje svih snimaka u mapi ili na kartici

Možete odjednom izbrisati sve snimke u mapi ili na kartici.

 • Kad odaberete [All images in folder / Sve snimke iz mape] ili [All images on card / Sve snimke s kartice] u [Reprodukcija: Erase images / Reprodukcija: Brisanje snimaka], zaštitit će se sve snimke iz mape ili s kartice.

Napomena

 • Želite li izbrisati sve snimke, uključujući i one zaštićene, formatirajte karticu ().