Dodavanje informacija o orijentaciji videozapisima

Za videozapise snimljene videokamerom držanom u okomitoj orijentaciji mogu se automatski dodati informacije o orijentaciji koje označavaju koja je strana gore kako bi se na pametnim telefonima ili drugim uređajima omogućila reprodukcija u istoj orijentaciji.

 1. Odaberite [Podešavanje: Add Videozapis rotate info / Podešavanje: Dodavanje podataka o rotaciji za Videozapis].

 2. Odaberite opciju.

  • Enable/Omogućeno

   Reproducirajte videozapise na pametnim telefonima ili drugim uređajima u orijentaciji u kojoj su snimljeni.

  • Disable/Onemogućeno

   Reproducirajte videozapise na pametnim telefonima ili drugim uređajima vodoravno, bez obzira na orijentaciju snimanja.

Oprez

 • Videozapisi se reproduciraju vodoravno na videokameri i putem HDMI videoizlaza, bez obzira na ovu postavku.