Brzi vodič

 1. Napunite bateriju videokamere ().

  • Prije uporabe prvo napunite bateriju videokamere ().
 2. Umetnite memorijsku karticu ().

 3. Uključite videokameru ().

  • Pritisnite tipku Napajanje.
  • Pojavi li se izbornik za odabir jezika, tipkama Navigacijske tipke odaberite jezik i zatim pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje ().
  • Pojavi li se izbornik za podešavanje datuma/vremena/zone, tipkama Navigacijske tipke odaberite postavku i zatim pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje. Podesite tipkama Tipka gore/Tipka dolje, zatim pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje ().
  • Nakon što se pojavi izbornik [Welcome / Dobro došli], slijedite na zaslonu upute za spajanje videokamere na pametni telefon ().
  • Za područja gdje je TV videosustav PAL pogledajte odjeljak Videosustav.
 4. Otvorite zaslon i postolje, zatim spustite videokameru na tlo ().

  • Videokameru možete upotrebljavati tako i za snimanje fotografija/videozapisa iz ruke.
 5. Snimajte videozapis ().

  • Za početak snimanja videozapisa dodirnite [Snimanje videozapisa] ili pritisnite tipku Start/Stop. Za zaustavljanje snimanja dodirnite [] ili pritisnite ponovno tipku Start/Stop.
  • Tijekom snimanja videozapisa prikazuje se [Indikator fokusaREC / Indikator fokusaSNIMANJE] u gornjem lijevom kutu, a oko zaslona je prikazan crveni okvir koji treperi.
 6. Pregledajte snimljeni videozapis.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija za reprodukciju snimljenog videozapisa na zaslonu ().
  • Za povratak na izbornik za snimanje pritisnite ponovno tipku Reprodukcija.

Oprez

 • Pazite da si prilikom otvaranja ili zatvaranja postolja ne prikliještite prste.

Napomena