Opće mjere opreza kod snimanja videozapisa

Prikaz vodiča prije snimanja videozapisa

Vodič se može prikazati pri uključivanju videokamere, nakon podešavanja postavki ili u drugim situacijama.

Vodič upozorava da se videokamera može zagrijati iznutra ako se snimaju videozapisi pod trenutačnim postavkama te da se videokamera može automatski isključiti ako nastavite snimati.

Ako ćete snimati tijekom duljeg razdoblja, razmislite o promjeni postavke navedene u vodiču kako biste mogli snimati bez prikaza vodiča na videokameri.

Ako želite snimati bez promjene postavki, imajte na umu sve indikatore upozorenja koji se prikazuju pri snimanju.

Indikator upozorenja pri snimanju videozapisa

Tijekom snimanja videozapisa prikazuje se 10-razinski indikator (1) u slučaju prekomjerne unutarnje temperature videokamere.

Kako unutarnja temperatura raste, razina na indikatoru raste udesno. Brzina povećanja razine ovisi o uvjetima snimanja. Razine 1 – 7 označene su bijelom bojom, ali kada temperatura dosegne razinu 8, boja se mijenja.

Ako nastavite snimati nakon što indikator dosegne razinu 9 označenu narančastom bojom, [Crveno temperaturno upozorenje] treperi crveno. Treperava ikona označava da će se videokamera uskoro automatski isključiti.

Ako nastavite snimati dok ikona treperi, prikazat će se poruka i videokamera će se automatski isključiti.

 • Naknadno snimanje

  Kako biste nastavili snimati pod istim postavkama, ostavite videokameru isključenu neko vrijeme da se malo ohladi. Imajte na umu da se videokamera može ponovno zagrijati nakon nastavka snimanja.

Ikona upozorenja za niskotemperaturne kontaktne opekline

Ako se videokamera zagrije tijekom streaminga ili izlaza slike na vanjske uređaje, prikazuje se [Visoka temperatura]. Kako biste izbjegli opekline pri niskim temperaturama, nemojte dirati videokameru dulje vrijeme.

 • Videokamera se može automatski isključiti ako se prekine komunikacija ili veza s vanjskim uređajem.

Ostale mjere opreza

Oprez

 • Mjere opreza kod snimanja videozapisa

 • Ne usmjeravajte videokameru prema izvoru intenzivnog svjetla poput sunca ili snažnog umjetnog svjetla. To može oštetiti slikovni senzor ili unutarnje komponente videokamere.
 • Snimate li nešto što ima sitne detalje, moguća je pojava moire efekta ili pogrešnih boja.
 • Ako je podešena opcija [Automatski balans bjeline] ili [Automatski: Prioritet bijele], ISO osjetljivost i otvor blende će se promijeniti tijekom snimanja videozapisa, a može se promijeniti i balans bjeline.
 • Snimate li videozapis pod fluorescentnim ili LED svjetlom, slika može titrati.
 • Velike vrijednosti otvora blende mogu odgoditi ili spriječiti precizno izoštravanje.
 • Automatsko izoštravanje tijekom snimanja videozapisa može uzrokovati sljedeće probleme: znatan privremeni gubitak fokusa, promjene svjetline videozapisa, privremeno zaustavljanje snimanja videozapisa ili snimanje mehaničkih zvukova objektiva.
 • Nemojte prekrivati ugrađene mikrofone prstima ili drugim predmetima.
 • Spajanje ili odspajanje HDMI kabela tijekom snimanja videozapisa prekinut će snimanje.
 • Po potrebi pogledajte i Opće mjere opreza vezane uz snimanje fotografija.
 • Videokamera se može zagrijati tijekom streaminga ili izlaza slike na vanjske uređaje. Koristite postolje ili stativ ili poduzmite druge mjere kako biste izbjegli snimanje iz ruke.
 • Snimanje i kvaliteta slike

 • Ako se u kadru nalazi vrlo sjajan izvor svjetla, na zaslonu se svijetlo područje može prikazati zacrnjeno. Videozapisi se snimaju gotovo jednako kao što izgledaju na zaslonu.
 • Pri snimanju pri visokim ISO osjetljivostima, visokim temperaturama, malim brzinama zatvarača ili pri slabom osvjetljenju može doći do šuma slike (kao što su točkice svjetla ili prugaste smetnje) ili nepravilnih boja. Videozapisi se snimaju gotovo jednako kao što izgledaju na zaslonu.
 • Kvaliteta slike i zvuka snimljenih videozapisa može biti lošija na drugim uređajima i reprodukcija možda neće biti moguća, čak i ako uređaji podržavaju MP4 formate.

Napomena

 • Napomene za snimanje videozapisa

 • Svaki put kad snimate videozapis, na kartici se izradi nova videodatoteka.
 • Kod nekih kartica stvara se nova datoteka svaki put kad veličina datoteke premaši pribl. 4 GB.
 • Pokrivenost vidnog polja je pribl. 100 %.
 • Možete upotrijebiti većinu vanjskih mikrofona koji imaju minipriključak promjera 3,5 mm.
 • Umjesto ugrađenog mikrofona koristi se bilo koji spojeni vanjski mikrofon.