Ulaganje/uklanjanje kartica

Oprez

 • Nije podržana uporaba memorijskih kartica koje nisu microSD/microSDHC/microSDXC.

Ulaganje

 1. Otvorite pokrov.

  • Isključite videokameru ().
  • Nakon što provjerite je li indikator isključen, otvorite pokrov i okrenite ga u stranu da ne smeta.
 2. Umetnite memorijsku karticu.

  • Umetnite karticu s naljepnicom prema dolje. Umetanje kartica u pogrešnom smjeru može oštetiti videokameru.
 3. Zatvorite pokrov.

Uklanjanje

 1. Otvorite pokrov.

  • Isključite videokameru ().
 2. Izvadite memorijsku karticu.

  • Pritisnite karticu kako biste je izbacili.
  • Izvucite karticu ravno i zatvorite pokrov.

Oprez

 • Uključeni indikator označava da videokamera upisuje na karticu, čita je, briše ili prenosi podatke na nju. U ovoj fazi nemojte još otvarati pokrov utora. Kako biste izbjegli oštećivanje slikovnih podataka, kartica ili videokamere, nikada ne činite sljedeće dok indikator svijetli.

  • vaditi memorijsku karticu
  • tresti videokameru ili je izlagati udarcima.
 • Ako se na zaslonu prikaže poruka pogreške o memorijskoj kartici, izvadite karticu i ponovno je umetnite. Ako ne uspijete riješiti problem, upotrijebite drugu karticu.

  Ako možete prebaciti snimke s kartice na računalo, prebacite ih i formatirajte karticu u videokameri (). Kartica bi tako mogla proraditi normalno.