Dodirno okidanje

Jednostavnim dodirivanjem zaslona možete izoštravati i automatski snimiti sliku.

  1. Odaberite [Snimanje: Touch Shutter / Snimanje: Dodirno okidanje].

  2. Odaberite [Enable/Omogućeno].

  3. Dodirnite zaslon za snimanje.

    • Dodirnite lice ili objekt na zaslonu.
    • Nakon izoštravanja, točka autofokusa postaje zelena i slika se snima automatski.
    • Točka autofokusa postaje žuta ako videokamera ne može izoštravati, ali se slika i dalje snima.

Oprez

  • Kad snimate dodirom uz opciju [Snimanje: Review duration / Snimanje: Trajanje pregleda] podešenu na [Hold/Zadržavanje], možete snimiti sljedeću snimku dodirom na [Tipka za povratak].