Tips en waarschuwingen voor het gebruik

Omgaan met de camera

 • Deze camera is een precisie-instrument. Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan fysieke schokken.
 • De camera is niet waterdicht en kan niet onder water worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met een Canon Service Center als de camera nat wordt. Veeg eventuele waterdruppels af met een schone, droge doek, en als de camera is blootgesteld aan zoute lucht, veeg deze dan af met een schone, goed uitgewrongen, natte doek.
 • Houd de camera buiten het bereik van apparaten met sterke magnetische velden, zoals magneten of elektrische motoren. Houd de camera eveneens uit de buurt van apparaten die sterke radiogolven uitzenden, zoals grote antennes. Sterke magnetische velden kunnen storingen in de camera veroorzaken en beeldgegevens beschadigen.
 • Laat de camera niet achter in een extreem warme omgeving, zoals in een auto die in direct zonlicht staat. Door de hoge temperaturen kan de camera defect raken.
 • De camera bevat elektronische precisieschakelingen. Probeer de camera nooit zelf te demonteren.
 • Als de camera plotseling van een koude in een warme omgeving terechtkomt, kan zich condens vormen op de camera en op de interne onderdelen. Voorkom condensvorming door de camera eerst in een afgesloten plastic tas te plaatsen. Zorg ervoor dat de camera is aangepast aan de hogere temperatuur voordat u de camera uit de tas haalt.
 • Gebruik de camera niet als zich hierop condens heeft gevormd en verwijder de kaart niet, om schade te voorkomen. Schakel de camera uit en wacht tot het vocht volledig verdampt is voordat u het gebruik hervat. Als de camera binnenin nog koud is, zelfs wanneer de deze volledig droog is, verwijdert u de kaart pas als de camera is aangepast aan de omgevingstemperatuur.
 • Er kan zich condensatie vormen aan de binnenkant van de cameralens als u 4K-video's opneemt in de modus [Egale-huidfilm] in vochtige omgevingen. Laat de camera uit en wacht tot het vocht volledig is verdampt voordat u het gebruik hervat. Als de condensatie niet oplost, kunt u proberen de opnamemodus te wijzigen of de camera in te stellen op een andere optie dan 4K-video's.
 • Berg de camera op een koele, droge en goed geventileerde plaats op als u deze gedurende langere tijd niet gaat gebruiken. Maak tijdens opslag af en toe opnames om te controleren of de camera nog goed werkt.
 • Vermijd opslag op plaatsen waar chemicaliĆ«n worden gebruikt die oxidatie en corrosie veroorzaken, zoals in een laboratorium.
 • Als de camera langere tijd niet is gebruikt, test u alle functies voordat u de camera weer gaat gebruiken. Als u de camera langere tijd niet hebt gebruikt en opnamen wilt gaan maken van een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een reis naar het buitenland, is het raadzaam de camera te laten controleren bij het dichtstbijzijnde Canon Service Center of zelf te controleren of de camera goed functioneert.
 • De camera kan warm worden na herhaalde malen continue opname of foto's/video's opnemen gedurende een langere periode. Dit is geen defect.
 • Een felle lichtbron binnen of buiten het beeldgebied kan reflecties veroorzaken.
 • Indien u met achtergrondbelichting opneemt, houd de zon dan voldoende weg van de beeldhoek. Houd intense lichtbronnen zoals de zon, lasers en andere intense kunstmatige lichtbronnen buiten het beeldgebied en niet in de buurt ervan. Geconcentreerd intens licht kan rook of schade veroorzaken aan de beeldsensor of aan andere interne onderdelen.

Scherm

Het volgende heeft geen invloed op de beelden die door de camera worden opgenomen.

 • Bij de productie van het scherm is met extreme precisie gewerkt en meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de ontwerpspecificaties. Desondanks kan soms 0,01% of minder van de pixels defect zijn of verschijnen als rode of zwarte stippen. Dit is geen defect.
 • Als het scherm lange tijd aan blijft staan, kan het scherm inbranden en zijn er restanten van de eerdere weergave te zien. Dit is echter een tijdelijk effect dat verdwijnt als de camera enkele dagen niet wordt gebruikt.
 • Bij lage temperaturen kan de schermweergave langzamer reageren en bij hoge temperaturen kan het er zwart uitzien. Bij kamertemperatuur functioneert het scherm weer normaal.

Kaarten

Let op het volgende om de kaart en vastgelegde gegevens te beschermen:

 • Laat de kaart niet vallen of nat worden en buig de kaart niet. Oefen geen druk op de kaart uit en stel deze niet bloot aan fysieke schokken en trillingen.
 • Raak de elektronische contactpunten van de kaart nooit met uw vingers of met iets van metaal aan.
 • Plak geen stickers of iets anders op de kaart.
 • Gebruik of bewaar de kaart niet in de buurt van voorwerpen met een sterk magnetisch veld, zoals een televisie, luidsprekers en magneten. Mijd ook plaatsen met statische elektriciteit.
 • Plaats de kaart niet in direct zonlicht of in de buurt van hittebronnen.
 • Bewaar de kaart in een houder.
 • Bewaar de kaart niet op hete, stoffige of vochtige plaatsen.
 • Kaarten kunnen warm worden na lange sessies van herhaalde continue opname of foto's/video's opnemen. Dit is geen defect.