De camera inschakelen

  • Zet de camera aan door op de knop Voeding te drukken. Druk opnieuw om de camera uit te zetten.

De interfacetaal wijzigen

Bij de eerste keer opstarten wordt een taalkeuzescherm weergegeven.

Zie Taal voor het wijzigen van de interfacetaal.

De datum, tijd en tijdzone instellen

Als het instelscherm voor datum/tijd/zone verschijnt wanneer u de camera aanzet, raadpleegt u Datum/tijd/zone.

Het videosysteem wijzigen

Het videosysteem is ingesteld op NTSC.

Wijzig dit in PAL in gebieden waar het tv-videosysteem PAL wordt gebruikt.

Zie Videosysteem voor het wijzigen van het videosysteem.

Indicator accuniveau

De indicator voor accuniveau verschijnt wanneer de camera wordt aangezet.

Accuniveau 3 De accu is vol.
Accuniveau 2 Het accuniveau is laag, maar de camera kan nog worden gebruikt.
Accuniveau 1 De accu is bijna leeg (knippert).
Accuniveau 0 Laad de accu op.

Opmerking

  • De accu raakt sneller leeg wanneer u een van de volgende handelingen verricht:
    • Wanneer u de Wi-Fi-functie of de Bluetooth-functie gebruikt.
  • Afhankelijk van de actuele opnameomstandigheden kan er minder opnametijd beschikbaar zijn.
  • Bij lage omgevingstemperaturen is het wellicht niet mogelijk om opnamen te maken, zelfs wanneer het accuniveau hoog genoeg is.