Duur terugkijken

Om het beeld onmiddellijk na opname op het scherm te laten blijven stelt u in op [Vastzetten] en als u het beeld niet wilt weergeven, stelt u in op [Uit].

  1. Selecteer [Opnamen maken: Duur terugkijken].

  2. Selecteer een optie.

Opmerking

  • Wanneer [Vastzetten] is ingesteld, worden beelden weergegeven gedurende de tijd die is ingesteld in de optie [Scherm uit] van [Instellen: Spaarstand].