Automatisch waterpas voor video's

Automatisch waterpas helpt video's recht te houden tijdens de opname. Als deze functie is ingesteld, kan het weergavegebied smaller worden en worden onderwerpen mogelijk groter.

Waarschuwing

  • Stel [Opnamen maken:  Digitale IS] in op [Uit].
  1. Selecteer [Opnamen maken:  Auto. corrig.].

  2. Selecteer een optie.