Bediening via het touchscreen

Tikken

Voorbeeldscherm (Snel instellen)

  • Tik met uw vinger op het scherm (kort aanraken en dan weer loslaten).
  • Als u bijvoorbeeld op [Q (Snel instellen)] tikt, verschijnt het scherm Snel instellen. Door op [Terug] te tikken keert u terug naar het vorige scherm.

Opmerking

  • Als u wilt dat de camera een pieptoon geeft bij aanraakbedieningen, stelt u [Instellen: Pieptoon] in op [Inschak.] ().
  • Standaard is het volume voor aanraakbedieningen ingesteld op [0].

Slepen

Voorbeeldscherm (Menuscherm)

  • Sleep uw vinger over het scherm.
  • Sleep bijvoorbeeld de hoofdtabbladen om ze naar een ander tabblad te verplaatsen.