Automatisch roteren

U kunt de instelling voor automatische rotatie wijzigen die beelden bij de weergave rechtop zet welke in verticale stand zijn opgenomen.

 1. Selecteer [Instellen: Auto. roteren].

 2. Selecteer een optie.

  • Aan

   Roteert beelden automatisch tijdens het afspelen op zowel de camera als computers.

  • Aan

   Roteert beelden automatisch alleen tijdens het afspelen op computers.

  • Uit

   Beelden worden niet automatisch geroteerd.

Waarschuwing

 • Beelden die zijn vastgelegd met automatische rotatie ingesteld op [Uit], worden niet geroteerd tijdens afspelen, zelfs als u automatisch roteren later op [Aan] inschakelt.

Opmerking

 • Als een foto wordt gemaakt terwijl de camera omhoog of omlaag is gericht, wordt de automatische rotatie naar de juiste weergavestand mogelijk niet correct uitgevoerd.