Bluetooth-instellingen

 1. Selecteer [Communicatiefuncties: Inst. v. Bluetooth].

 2. Selecteer een optie.

  • Bluetooth

   Selecteer [Uitschak.] als u de Bluetooth-functie niet gebruikt.

  • Bluetooth-adres

   U kunt het Bluetooth-adres van de camera controleren.

  • Verbinden met

   U kunt de naam en de communicatiestatus van het gekoppelde apparaat controleren.