Oriëntatie-informatie van video's wijzigen

U kunt informatie over de richting voor video afspelen handmatig bewerken (om te bepalen welke kant naar boven staat).

  1. Selecteer [Afspelen: Movierotatiegeg. wijzigen].

  2. Selecteer een video.

    • Druk op de toetsen Toets naar links Toets naar rechts om de video te selecteren met oriëntatiegegevens om te wijzigen.
  3. Wijzig de richtingsinformatie.

    • Wanneer u de camera en het Beeldrotatie-pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm ziet, drukt u op de knop Snel instellen/Instellen om op te geven welke kant naar boven moet. Telkens wanneer u op de knop Snel instellen/Instellen drukt, worden de oriëntatie van oriëntatiegegevens van de video als volgt bewerkt: [Videooriëntatie] → [Videooriëntatie links] → [Videooriëntatie rechts].

Waarschuwing

  • Video's worden horizontaal weergegeven op de camera en via HDMI-video-uitvoer, ongeacht de instelling [Instellen: rotatiegegevens Rotatiegeg. toev.] ().
  • Informatie over de oriëntatie van video's die zijn opgenomen met andere camera's, kan niet worden bewerkt met deze camera.