Video-opnameformaat

U kunt het opnameformaat, de framerate en de compressiemethode instellen in [Opnamen maken: Movie-opn.form.].

Merk op dat de framerate automatisch wordt bijgewerkt zodat deze overeenkomt met de instelling voor [Instellen: Videosysteem] ().

Beeldformaat Aspect ratio
4K 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Framerate (fps: frames per seconde)

 • [] 59,94 fps/[] 29,97 fps

  Voor regio's waar gebruik wordt gemaakt van het NTSC-tv-systeem, zoals Noord-Amerika, Japan, Zuid-Korea en Mexico.

 • [] 50,00 fps/[] 25,00 fps

  Voor regio's waar gebruik wordt gemaakt van het PAL-tv-systeem, zoals Europa, Rusland, China en Australië.

 • [] 23,98 fps

  Voornamelijk voor filmdoeleinden. Beschikbaar wanneer [Instellen: Videosysteem] is ingesteld op [Voor NTSC].

Compressiemethode

 • [] IPB (Standaard)

  Comprimeert meerdere frames tegelijkertijd voor opname.

 • [] IPB (Licht)

  Aangezien de video wordt opgenomen met een bitsnelheid die lager is dan bij IPB (Standaard), is de bestandsgrootte kleiner dan bij IPB (Standaard) en is de afspeelcompatibiliteit hoger. Hierdoor wordt de mogelijke opnametijd langer dan met IPB (Standaard) (met een kaart met dezelfde capaciteit).

Indeling voor video-opnamen

 • [MP4] MP4

  Alle video's die u opneemt met de camera, worden opgenomen als videobestanden in MP4-indeling (bestandsextensie “.MP4”).

Waarschuwing

 • Als u de instelling [Instellen: Videosysteem] wijzigt, moet u ook [Opnamen maken: Movie-opn.form.] opnieuw instellen.
 • Normaal afspelen van bestanden als 4K of Full HD59,94 fps/50,00 fps is niet altijd mogelijk op andere apparaten, omdat afspelen verwerkingsintensief is.
 • De beeldkwaliteit (gevoel van resolutie, ruis, enz.) varieert enigszins met de instelling voor video-opnameformaat.

Opmerking

 • Aanbevolen wordt om de kaart te formatteren met de camera voordat u video-opnamen gaat maken om betere prestaties met de kaart te krijgen ().
 • Video's kunnen niet worden opgenomen in HD of met VGA-kwaliteit.

4K-video-opname

 • Voor het opnemen van 4K-video's is een stabiele kaart met een snelle schrijfsnelheid nodig. Zie Kaarten waarop video's kunnen worden opgeslagen voor meer informatie.
 • Video-opname in 4K zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de belasting van de verwerking, waardoor de interne temperatuur van de camera sneller of hoger kan stijgen dan bij gewone video's. Als er tijdens video-opnamen een wit [Beperking bij oververhitting] of rood [Beperking bij oververhitting (rood)] pictogram verschijnt, is de kaart mogelijk heet. Stop met opnemen en laat de camera afkoelen voordat u de kaart verwijdert. (Verwijder de kaart niet meteen.)
 • Er kan zich condensatie vormen aan de binnenkant van de cameralens als u 4K-video's opneemt in de modus [Egale-huidfilm] in vochtige omgevingen.

Kaarten waarop video's kunnen worden opgeslagen

Zie Minimumvereisten voor de kaart voor informatie over kaarten die alle video-opnameformaten ondersteunen.

Test kaarten door een paar video's op te nemen om ervoor te zorgen dat u correct kunt opnemen met het door u opgegeven formaat ().

Waarschuwing

 • Als u voor video-opnamen een kaart met een lage schrijfsnelheid gebruikt, kan het zijn dat de video niet goed wordt opgeslagen. En als u een video afspeelt op een kaart met een trage leessnelheid, wordt de video mogelijk niet goed afgespeeld.
 • Gebruik voor video-opnamen hoogwaardige kaarten waarvan de schrijfsnelheid hoger is dan de bitsnelheid.
 • Wanneer video's niet normaal kunnen worden opgenomen, formatteert u de kaart en probeert u het opnieuw. Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, raadpleegt u de website van de fabrikant van de kaart, enzovoort.

Opmerking

 • Aanbevolen wordt om de kaart te formatteren met de camera voordat u video-opnamen gaat maken om betere prestaties met de kaart te krijgen ().
 • Ga naar de website van de fabrikant van de kaart om de schrijf-/leessnelheid van de kaart te controleren.

Limiet voor video-opnametijd

De maximale opnametijd per video is 1 uur. Zodra 1 uur is bereikt, stopt de opname automatisch. U kunt weer beginnen met de video-opname door op de knop Starten/stoppen te drukken (daardoor wordt de opname als een nieuw bestand opgeslagen).

Waarschuwing

 • De interne temperatuur van de camera kan oplopen en de beschikbare opnametijd kan lager zijn na het langdurig afspelen van video's of beelden/videoweergave of Live View.