Knopfunctie Communicatie/multitoegang (in videomodus)

De knop Communicatie/multitoegang kan worden toegewezen aan veelgebruikte functies in de videomodus.

  1. Selecteer [Instellen:  functie knop (in mov. modus)].

  2. Selecteer een functie om toe te wijzen.

    • Druk op de knop Snel instellen/Instellen om hem in te stellen.

Opmerking

  • Als u de functie wilt wissen die u hebt toegewezen, selecteert u [ functie knop (in mov. modus)] uit [Overige instell.] in [Instellen: Camera resetten].
  • U kunt de instelling ook wijzigen door de knop Communicatie/multitoegang op het video-opnamescherm ingedrukt te houden.