Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat u deze veiligheidsmaatregelen leest om het product veilig te kunnen gebruiken.

Houd u aan deze veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gebruiker van het product of anderen verwondingen of letsel oplopen.

Waarschuwing WAARSCHUWING:
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
 • Houd het product buiten bereik van jonge kinderen.

  Een draagriem rond de nek van een persoon wikkelen kan leiden tot verwurging.

  Het inslikken van onderdelen of meegeleverde items van camera's of accessoires is gevaarlijk. Roep onmiddellijk medische hulp in als het wordt ingeslikt.

 • Gebruik alleen stroombronnen waarvan in deze uitgebreide gebruikershandleiding is aangegeven dat ze bedoeld zijn voor gebruik met dit product.
 • Demonteer of wijzig het product niet.
 • Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
 • Raak geen blootgelegde interne onderdelen aan.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde omstandigheden, zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
 • Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunner om het product schoon te maken.
 • Maak het product niet nat. Stop geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product.
 • Gebruik het product niet waar mogelijk ontvlambare gassen aanwezig zijn.

  Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.

 • Raak het product niet aan tijdens onweer als de stekker in het stopcontact zit.

  Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

 • Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u een batterijlader of voedingsadapter gebruikt.

  • Verwijder regelmatig met een droge doek eventueel stof dat zich op de stekker en het stopcontact ophoopt.
  • Steek de stekker van het product niet met natte handen in het stopcontact en haal de stekker niet met natte handen uit het stopcontact.
  • Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact is gestoken.
  • Stel de stekker en de polen niet bloot aan vuil en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met metalen pennen of andere metalen voorwerpen.
  • Raak tijdens onweer de batterijlader of de voedingsadapter niet aan als de stekker in het stopcontact zit.
 • Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadig, breek of wijzig het netsnoer niet.
 • Wikkel het product tijdens gebruik of kort na gebruik, wanneer het product nog steeds warm is, niet in doeken of andere materialen.
 • Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
 • Laat het product niet gedurende lange tijd aangesloten blijven op een stroombron.
 • Laad accu's niet op bij temperaturen buiten het bereik van 5-40 °C.

  Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.

 • Laat het product tijdens gebruik niet langdurig in contact komen met hetzelfde gedeelte van de huid.

  Zelfs als het product niet warm aanvoelt, kan dit leiden tot eerstegraads verbrandingen, zoals een rode huid of blaren. Het gebruik van een statief of vergelijkbare apparatuur wordt aanbevolen wanneer het product wordt gebruikt op warme locaties of door mensen met een slechte bloedsomloop of een minder gevoelige huid.

 • Volg aanwijzingen op om het gebruik uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is.

  Als u dit niet doet, kunt u storingen in andere apparatuur veroorzaken als gevolg van elektromagnetische golven. Dit kan zelfs ongelukken veroorzaken.

Waarschuwing VOORZICHTIG:
Volg onderstaande aanwijzingen op die aanzetten tot voorzichtigheid. Als u dat niet doet, kan dit resulteren in letsel of beschadiging van eigendommen.
 • Kijk niet langdurig naar het scherm of door de zoeker.

  Dit kan symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met wagenziekte. Stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik van het product en rust enige tijd voordat u het gebruik hervat.

 • Laat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.

  Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.

 • De draagriem is alleen bedoeld voor gebruik op het lichaam. Wanneer u de draagriem met een bevestigd product aan een haak of ander voorwerp hangt, kan het product beschadigd raken. Schud daarnaast niet met het product en stel product niet bloot aan harde schokken.
 • Oefen geen sterke druk uit op de lens en voorkom dat voorwerpen de lens raken.

  Dit kan letsel of schade aan het product veroorzaken.

 • Draag het product niet wanneer het op een statief is bevestigd.

  Dit kan letsel of een ongeluk veroorzaken.

 • Raak geen onderdelen aan de binnenkant van het product aan.

  Dit kan letsel veroorzaken.

 • Als u huidirritatie of een abnormale huidreactie ervaart tijdens of na gebruik van dit product, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts.