Geluidsopname

U kunt video's opnemen terwijl u geluid opneemt met de ingebouwde stereomicrofoons of een externe stereomicrofoon. U kunt het geluidsopnameniveau naar wens instellen.

Gebruik [Opnamen maken: Geluidsopname] om geluidsopnamefuncties in te stellen.

Waarschuwing

 • Geluiden van Wi-Fi-handelingen kunnen worden opgenomen met de ingebouwde of externe microfoon. Vermijd voor de beste resultaten het gebruik van draadloze functies tijdens het opnemen.
 • Als u tijdens video-opnamen camerabewerkingen uitvoert, neemt de ingebouwde microfoon van de camera mogelijk ook geluiden van de lens of de camerabewerkingen op. Dit kan deze geluiden verminderen als u een externe microfoon gebruikt die is uitgerust met een uitvoerplug en u deze weg van de camera plaatst.
 • Sluit geen ander apparaat dan een externe microfoon aan op de IN-aansluiting voor externe microfoons op de camera.

Opmerking

 • Audio wordt tevens uitgevoerd wanneer de camera is aangesloten op een televisie via HDMI, behalve wanneer [Geluidsopname] is ingesteld op [Uitschak.]. In geval van feedback van audio-uitvoer van de televisie, verplaatst u de camera verder van de televisie of vermindert u het volume.
 • De volumebalans tussen L/R (links/rechts) kan niet worden aangepast.

Geluidsopname/Geluidsopnameniveau

 • Automatisch

  Het geluidsopnameniveau wordt automatisch aangepast. Automatische niveauregeling werkt automatisch in reactie op het geluidsniveau.

 • Handmatig

  U kunt het geluidsopnameniveau aanpassen. Selecteer [Opname niveau] en druk op de toetsen Toets naar links Toets naar rechts terwijl u naar de niveaumeter kijkt om het geluidsopnameniveau aan te passen. Kijk op de piekenindicator en pas het niveau dusdanig aan dat de niveaumeter soms rechts van de markering 12 (-12 dB) oplicht voor de hardste geluiden. Als dit meer is dan 0, wordt het geluid vervormd.

  U kunt het opnameniveau tijdens de opname aanpassen door op [] te tikken.

 • Uitschak.

  Er wordt geen geluid opgenomen.

Windfilter

Ingesteld op [Automatisch] om geluidsstoring te verminderen bij winderige buitenopnamen. Uitgeschakeld wanneer een externe microfoons is aangesloten op de IN-aansluiting voor externe microfoon. Wanneer de windfilterfunctie is geactiveerd, worden ook lage bastonen verminderd.