Weergave tijdens HDMI-verbinding

U kunt opgeven hoe video's worden weergegeven wanneer ze via HDMI op een extern apparaat worden opgenomen. De video-uitvoer zelf komt overeen met de instelling voor [Opnamen maken: Movie-opn.form.].

De standaardinstelling is [Extern scherm].

 1. Selecteer [Opnamen maken: HDMI-weergave].

 2. Selecteer een optie.

  • +

   Maakt videoweergave zowel op het camerascherm als op het andere apparaat mogelijk, via de HDMI-uitgang.

   Werkingen van de camera, zoals het afspelen van beelden of menuweergave worden via HDMI op het andere apparaat weergegeven, niet op het scherm van de camera.

  • Extern scherm

   Schakelt het camerascherm uit tijdens uitvoer via HDMI, zodat het scherm leeg blijft.

   Opname-informatie, AF-punten en andere informatie worden weergegeven in de HDMI-video-uitvoer.

Waarschuwing

 • Opname op kaart kan niet worden uitgevoerd met [HDMI-weergave] ingesteld op [+]. Cameramenu's en beelden afspelen worden alleen weergegeven op het scherm dat is aangesloten via HDMI.
 • De resolutie en framerate van HDMI-uitgang worden automatisch aangepast om te passen bij het video-opnameformaat.

Problemen oplossen Voor langere HDMI-uitgang

Voor voortzetting van HDMI-uitgang voor langer dan 30 minuten, selecteert u [+] en stelt u vervolgens [Uitschakelen] in [Instellen: Spaarstand] in op [Uitschak.] (). HDMI-uitgang gaat verder nadat het scherm van de camera is uitgeschakeld wanneer de tijd die is ingesteld in [Scherm uit], is verstreken.

Waarschuwing

 • HDMI-uitgang zonder informatie voorkomt weergave van waarschuwingen over de kaartopslagruimte, het accuniveau of hoge interne temperatuur () via HDMI.
 • Tijdens HDMI-uitgang kan het even duren voordat het volgende beeld wordt weergegeven wanneer u overschakelt van en naar een video met een ander opnameformaat of andere framerate.
 • Vermijd het bedienen van de camera bij het opnemen van video's naar externe apparaten, waardoor informatie kan worden weergegeven in de HDMI-video-uitvoer.
 • Helderheid en kleur van video's die zijn opgenomen met de camera, kunnen er anders uitzien dan die van HDMI-video-uitvoer die is opgenomen door externe apparaten, afhankelijk van de weergaveomgeving.

Opmerking

 • Als u de weergegeven informatie wilt wijzigen, drukt u op de knop INFO.
 • Audio wordt ook uitgevoerd via HDMI, behalve wanneer [Geluidsopname: Uitschak.].