Netwerkinstellingen controleren

  • Windows

    Open [Opdrachtprompt] van Windows, typ ipconfig/all en druk op de Enter-toets.

    Behalve het aan de computer toegewezen IP-adres, worden ook het subnetmasker, de gateway en de DNS-server getoond.

  • macOS

    Open in macOS de toepassing [Terminal], typ ifconfig -a en druk op Return. Het IP-adres dat aan de computer is toegewezen, staat onder het item [enX] (X: nummer) naast [inet], in de indeling “***.***.***.***”.

    Raadpleeg de Help van macOS X voor meer informatie over de toepassing [Terminal].

Om te voorkomen dat hetzelfde IP-adres wordt gebruikt voor de computer en andere netwerkapparatuur wijzigt u het laatste getal in het IP-adres bij het configureren van het IP-adres dat aan de camera wordt toegewezen tijdens de bewerkingen die in Het IP-adres handmatig instellen worden beschreven.

Voorbeeld: 192.168.1.10