Inleiding

  • Lees voordat u begint met opnamen maken het volgende

    Om problemen bij de opname en ongelukken te voorkomen leest u eerst de Veiligheidsmaatregelen en Tips en waarschuwingen voor het gebruik. Lees ook deze uitgebreide gebruikershandleiding zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u de camera correct gebruikt.

  • Maak enkele testopnamen en zorg ervoor dat u begrijpt wat productaansprakelijkheid inhoudt

    Bekijk de beelden nadat u deze hebt gemaakt en controleer of ze goed zijn vastgelegd. Wanneer de camera of de geheugenkaart gebreken vertoont en beelden niet kunnen worden vastgelegd of naar een computer kunnen worden overgedragen, is Canon niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of ongemak.

  • Copyright

    Ongeautoriseerd openbaar gebruik van camerabeelden met onderwerpen waarop copyright rust, is wettelijk verboden. Ook kan het maken van opnamen van bepaalde openbare optredens, exposities en dergelijke zelfs voor priv├ęgebruik verboden zijn.