Raster

Er kan een raster op het scherm worden weergegeven.

  1. Selecteer [Opnamen maken: Rasterweergave].

  2. Selecteer een optie.