Verbinding maken met een draadloze afstandsbediening

Deze camera kan ook via Bluetooth worden verbonden met de draadloze afstandsbediening BR-E1 (afzonderlijk verkrijgbaar) voor opnamen maken met de afstandsbediening.

 1. Selecteer [Communicatiefuncties: Verb. m. draadl.afstandsb.].

 2. Selecteer [Voeg apparaat voor verbinding toe].

  Als de camera aan een smartphone wordt gekoppeld, verschijnt het volgende bericht: [Beëindig huidige Bluetooth- verbinding en koppel met de draadloze afstandsbediening].

 3. Selecteer [OK].

  • Dit scherm wordt niet weergegeven als de Bluetooth-instelling al op [Inschak.] staat.
 4. Koppel de apparaten.

  • Wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven, houdt u de knoppen W en T op de BR-E1 ten minste 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
  • Druk op de knop Snel instellen/Instellen zodra u een bevestiging ziet dat de camera is gekoppeld aan de BR-E1.
 5. Stel de camera in voor opnamen maken op afstand.

  • Raadpleeg de instructiehandleiding voor de BR-E1 voor instructies na het voltooien van de koppeling.

Waarschuwing

 • Bedenk dat de accuspanning de volgende keer laag kan zijn, omdat Bluetooth-verbindingen ook accustroom verbruiken als de camera uit is.

Opmerking

 • Als u geen gebruik maakt van Bluetooth, adviseren we u [Communicatiefuncties: Inst. v. Bluetooth] in te stellen op [Uitschak.] ().

Het koppelen annuleren

Wis informatie over de verbonden afstandsbediening voordat u met een andere BR-E1 koppelt.

 1. Selecteer [Communicatiefuncties: Verb. m. draadl.afstandsb.].

 2. Selecteer [Verbindingsinformatie verwijd.].

 3. Selecteer [OK].