Zelfontspanner video

Opnamen kunnen worden gestart door de zelfontspanner.

  1. Selecteer [Opnamen maken: Zelfontsp. movie].

  2. Selecteer een optie.

  3. Neem de video op.

    • Nadat u op de knop Starten/stoppen hebt gedrukt, produceert de camera een pieptoon en wordt het aantal resterende seconden tot opname weergegeven.

Opmerking

  • Kan ook worden ingesteld door op de toets Toets omhoog op het opnamescherm te drukken.
  • Om de zelfontspanner uit te schakelen tikt u op het scherm of drukt u op de knop Snel instellen/Instellen.