Kaarten plaatsen/verwijderen

Waarschuwing

 • Gebruik van andere geheugenkaarten dan microSD/microSDHC/microSDXC wordt niet ondersteund.

Plaatsen

 1. Open het klepje.

  • Zet de camera uit ().
  • Als u hebt gecontroleerd of de indicator uit is, opent u de klep en draait u deze opzij.
 2. Plaats de kaart.

  • Plaats de kaart met het label omlaag. Verkeerde plaatsing van kaarten kan de camera beschadigen.
 3. Sluit het klepje.

Verwijderen

 1. Open het klepje.

  • Zet de camera uit ().
 2. Verwijder de kaart.

  • Druk op de kaart om deze uit te werpen.
  • Trek de kaart recht uit de camera en sluit het klepje.

Waarschuwing

 • Een brandende indicator geeft aan dat de camera bezig is met schrijven naar, lezen van, wissen van of overbrengen van gegevens naar de kaart. Maak het kaartsleufklepje op dat moment niet open. Verricht nooit een van de volgende handelingen terwijl de indicator brandt om beschadiging van beeldgegevens en schade aan kaarten of aan de camera te voorkomen.

  • De kaart verwijderen
  • De camera schudden of slaan
 • Als op het scherm een aan de kaart gerelateerde foutmelding wordt weergegeven, verwijdert u de kaart en plaatst u deze opnieuw. Gebruik een andere kaart als het probleem aanhoudt.

  Als u beelden op de kaart naar een computer kunt overbrengen, brengt u alle beelden over en formatteert u de kaart met de camera (). De kaart functioneert dan wellicht weer normaal.