Over deze handleiding

Pictogrammen in deze handleiding

Toets omhoog Toets omlaag Toets naar links Toets naar rechts Geeft aan in welke richting u op de toetsen Pijltjestoetsen moet drukken.
Snel instellen/Instellen Geeft de Snel instellen-/instelknop aan.
  • In aanvulling op bovenstaande punten worden de pictogrammen en symbolen die op de cameraknoppen worden gebruikt en op het scherm worden weergegeven, ook in deze handleiding gebruikt bij het bespreken van de relevante handelingen en functies.
Koppeling Koppelingen naar pagina's met gerelateerde onderwerpen.
Waarschuwing

Waarschuwing om opnameproblemen te voorkomen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie.

Tips Tips en advies voor betere opnamen.
Problemen oplossen Problemen oplossen.

Uitgangspunten voor bedieningsinstructies en voorbeeldfoto's

  • Instructies gelden voor de camera wanneer de voeding aan is ().
  • Er wordt aangenomen dat alle menuopties op de standaardinstellingen staan.
  • Voorbeeldfoto's in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.