Foto's draaien

U kunt deze functie gebruiken om het getoonde beeld in de gewenste positie te draaien.

 1. Selecteer [Afspelen: Foto's roteren].

 2. Selecteer een beeld dat u wilt roteren.

  • Gebruik de toetsen Toets naar links Toets naar rechts om een beeld te selecteren.
 3. Draai het beeld.

  • Elke keer dat u op de knop Snel instellen/Instellen, wordt het beeld als volgt rechtsom gedraaid: 90° → 270° → 0°.
  • Als u nog een beeld wilt draaien, herhaalt u stap 2 en 3.

Opmerking

 • Als u voorafgaand aan het maken van foto's de optie [Instellen: Auto. roteren] hebt ingesteld op [Aan] (), hoeft u het beeld niet meer met deze functie te roteren.
 • Als het geroteerde beeld tijdens het afspelen van beelden niet geroteerd wordt weergegeven, stelt u [Instellen: Auto. roteren] in op [Aan].
 • Video's kunnen niet worden gedraaid.