Classificatie van beelden

U kunt beelden classificeren door ze te beoordelen op een schaal van 1 tot 5 (Classificatie 1/Classificatie 2/Classificatie 3/Classificatie 4/Classificatie 5). Deze functie heet classificatie.

Wanneer u beelden classificeert, kunt u deze beter ordenen.

Classificatie van individuele beelden

 1. Selecteer [Afspelen: Classificatie].

 2. Selecteer [Selecteer beelden].

 3. Selecteer het beeld dat u wilt classificeren.

  • Druk op de toetsen Toets naar links Toets naar rechts om het beeld te selecteren dat u wilt classificeren.
 4. Classificeer het beeld.

  • Druk op de knop Snel instellen/Instellen zodat de huidige classificatie blauw wordt omlijnd, zoals weergegeven.
  • Druk op de toetsen Toets omhoog Toets omlaag om een classificatie te selecteren en druk vervolgens op de knop Snel instellen/Instellen.
  • Als u een classificatie aan het beeld toevoegt, wordt het nummer naast de ingestelde classificatie met één opgehoogd.
  • Als u nog een beeld wilt classificeren, herhaalt u stap 3 en 4.

Classificeren door het bereik op te geven

Terwijl u de beelden in de indexweergave bekijkt, kunt u het eerste en het laatste beeld voor een bereik opgeven om alle opgegeven beelden tegelijk te beoordelen.

 1. Selecteer [Selecteer reeks].

  • Selecteer [Selecteer reeks] in [Afspelen: Classificatie].
 2. Geef het bereik van de beelden op.

  • Selecteer het eerste beeld (beginpunt).
  • Selecteer vervolgens het laatste beeld (eindpunt). Een vinkje [Controle] wordt toegevoegd aan alle beelden binnen het bereik tussen het eerste en het laatste beeld.

  • Herhaal stap 2 om nog meer beelden te selecteren.
 3. Druk op de knop MENU.

 4. Classificeer het beeld.

  • Druk op de toetsen Toets omhoog Toets omlaag om een classificatie te selecteren en selecteer vervolgens [OK].

   Alle beelden in het opgegeven bereik worden tegelijk beoordeeld (dezelfde classificatie).

Alle beelden in een map of op een kaart classificeren

U kunt alle beelden in een map of op een geheugenkaart tegelijk classificeren.

 • Wanneer u onder [Afspelen: Classificatie] de optie [Alle beelden in map] of [Alle beelden op kaart] selecteert, worden alle beelden in de map of op de kaart beoordeeld.
 • Druk op de toetsen Toets omhoog Toets omlaag om een classificatie te selecteren en selecteer vervolgens [OK].
 • Wanneer u geen beelden beoordeelt of de classificatie annuleert, selecteert u [OFF].

Opmerking

 • Waarden naast classificatiemarkeringen worden weergegeven als [###] als meer dan 1.000 beelden deze classificatie hebben.