Algemene aandachtspunten bij foto-opname

Waarschuwing

 • Richt de camera niet op een intense lichtbron, zoals de zon of een intense kunstmatige lichtbron. Hierdoor kan schade ontstaan aan de beeldsensor of de interne onderdelen van de camera.
 • Beeldkwaliteit

 • Opnamen bij hoge temperaturen kunnen ruis en afwijkende kleuren in het beeld tot gevolg hebben.
 • Het maken van regelmatige opnamen gedurende een langere periode kan een hoge interne temperatuur veroorzaken en de beeldkwaliteit beïnvloeden. Schakel de camera altijd uit als u geen opnamen maakt.
 • Wit [Witte temperatuurwaarschuwing]-waarschuwingspictogram voor interne temperatuur

 • Een wit [Witte temperatuurwaarschuwing]-pictogram geeft een hoge interne cameratemperatuur aan. Het witte pictogram [Witte temperatuurwaarschuwing] geeft aan dat de beeldkwaliteit van foto's zal verslechteren. Stop met het maken van opnamen en laat de camera afkoelen.
 • Als de interne temperatuur van de camera hoog is, kan de kwaliteit van opnames met een hoge ISO-snelheid achteruitgaan, zelfs voordat het witte pictogram [Witte temperatuurwaarschuwing] wordt weergegeven.
 • Beelden en weergave

 • Bij weinig of juist heel fel licht wordt in het getoonde beeld mogelijk niet de helderheid van het vastgelegde beeld weergegeven.
 • De juiste weergave van de helderheid kan tijdelijk ontbreken als de camera in een andere richting wordt gericht. Wacht met het maken van opnamen totdat het helderheidsniveau is gestabiliseerd.
 • Als er een zeer felle lichtbron in het beeld is, wordt het lichte gebied mogelijk zwart weergegeven op het scherm. Het lichte gebied zal echter correct zichtbaar zijn op het vastgelegde beeld.
 • Bij weinig licht kunnen heldere instellingen voor [Instellen: Schermhelderheid] ruis of onregelmatige kleuren in beelden veroorzaken. De ruis of onregelmatige kleuren wordt echter niet in op het vastgelegde beeld opgeslagen.
 • Wanneer u het beeld vergroot, lijkt dit mogelijk scherper dan het daadwerkelijke beeld.

Opmerking

 • Zichthoek (dekking) is ca. 100%.
 • Als de camera gedurende langere perioden niet wordt gebruikt, schakelt het scherm automatisch uit na de tijd die is ingesteld in [Uitschakelen] of [Scherm uit] onder [Instellen: Spaarstand]. Als het scherm automatisch uitgaat na de ingestelde tijd in [Scherm uit], wordt de camera vervolgens automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijd in [Uitschakelen] ().
 • Gebruik een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel om beelden op een televisie weer te geven (). Houd er rekening mee dat geen geluid wordt uitgevoerd.