Virtuaalse klaviatuuri toimingud

  1. (1) Sisestusala, teksti sisestamiseks
  2. (2) Kursoriklahvid, sisestusala liigutamiseks
  3. (3) Sisestatud tähemärke / tähemärke saadaval
  4. (4) Klaviatuur
  1. (5) Sisestusrežiimide vahetamine
  2. (6) Tühik
  3. (7) Tähemärgi kustutamine sisestusalalt
  4. (8) Välju sisestusrežiimist
  • Kasutage klahve Nooleklahvid (2) ja (4)–(7) vahel liikumiseks.
  • Vajutage sisestuse kinnitamiseks või sisestusrežiimide vahetamisel nuppu Kiirvalik/määrang.