Kuvasuhte tähis

Kui soovite muuta salvestatud video töötlemisel kuvasuhet, siis saate kuvada video salvestuskuvas (ootereÅžiimis ja salvestamisel) kuvasuhte tähise, et veenduda pärast töötlemist kasutatavas vaatenurgas.

  1. Valige [Võtted: Aspect marker/Võtted: Kuvasuhte tähis].

  2. Tehke valik.

    • Tähiste peitmiseks valige [Off/Väljas].

Hoiatus

  • Tähiseid ei lisata salvestatud videotesse.