Juhtmeta andmeside olek

Juhtmeta andmeside olekut saab kontrollida ekraanilt.

Salvestamise ootereÅžiimi kuva

Infokuva taasesituse ajal

  • (1) Wi-Fi-funktsioon
  • (2) Bluetooth-funktsioon
  • (3) Juhtmeta signaali tugevus
Andmeside olek Ekraan
Wi-Fi-funktsioon Juhtmeta signaali tugevus
Pole ühendatud Wi-Fi: Keela Ei kasutata Off (Väljas)
Wi-Fi: Luba Pole ühendatud
Ühendamine Ühendatud(vilgub) Juhtmeta kohtvõrgu ühendus 2
Ühendatud Ühendatud Juhtmeta kohtvõrgu ühendus
Andmete saatmine Andmete saatmine Juhtmeta kohtvõrgu ühendus
Ühenduse tõrge Ühenduse tõrge(vilgub) Juhtmeta kohtvõrgu ühendus 2

Bluetooth-funktsiooni indikaator

Bluetooth-funktsioon Ühenduse olek Ekraan
Muu kui [Disable/Keela] Bluetooth ühendatud Bluetooth ühendatud
Bluetooth pole ühendatud Bluetooth pole ühendatud
[Disable/Keela] Bluetooth pole ühendatud Ei kuvata