Menüütoimingud ja -määrangud

Menüükuva

 1. (1) Põhivahelehed
 2. (2) Alamvahelehed
 3. (3) Menüü-üksused
 4. (4) Võtted: võtted
 1. (5) Taasesitus: taasesitus
 2. (6) Juhtmeta andmeside: juhtmeta andmeside
 3. (7) Seadistamine: seadistamine
 4. (8) Menüümäärangud

Osasid vahelehti, menüü-üksusi ja määrangute valikuid ei pruugita kuvada, sõltuvalt võtterežiimist.

Menüüde kasutamine

 1. Avage menüükuva.

  • Vajutage menüü kuvamiseks nuppu MENU.
 2. Valige üksus.

  • Vajutage üksuse valimiseks Nooleklahvid ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 3. Tehke valik.

  • Vajutage valiku tegemiseks Nooleklahvid.
  • Kehtivat määrangut tähistatakse siniselt.
  • Osade määrangute puhul kuvatakse ooterežiimi kuva. Määrangu seadistamiseks tehke valik.
 4. Tehke valik.

  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
 5. Sulgege menüü.

  • Vajutage nuppu MENU.

Märkus

 • Siin ja edaspidi on menüütoimingute kirjeldustes eeldatud, et menüü kuvamiseks on vajutatud nuppu MENU.
 • Toimingu tühistamiseks vajutage nuppu MENU.

Tuhmid menüü-üksused

Näide: kui Digital IS (Digitaalne kujutisestabilisaator) on seatud olekusse [Enhanced/Täiustatud]

Tuhmisid menüü-üksuseid ei saa määrata. Menüü-üksus on tuhm siis, kui teine funktsioonimäärang takistab selle kasutuselevõttu.

Saate kontrollida takistavat funktsiooni, kui valite tuhmi menüü-üksuse ja vajutate nuppu Kiirvalik/määrang.

Kui tühistate takistava funktsiooni, siis muutub tuhm menüü-üksus valitavaks.

Hoiatus

 • Osade tuhmide menüü üksuste takistavat funktsiooni ei pruugi saada kontrollida.

Märkus

 • Saate lähtestada menüüfunktsioonid vaikemäärangutele, kui valite [Seadistamine: Reset camera/Set-up: Kaamera lähtestamine] ().