Video iseavaja

Salvestamise saab käivitada iseavajaga.

  1. Valige [Võtted: Movie self-timer/Võtted: Video iseavaja].

  2. Tehke valik.

  3. Alustage video salvestamist.

    • Pärast salvestamise alustamise/peatamise nupu vajutamist annab kaamera helisignaali ning kuvab salvestamise alguseni jäänud sekundeid.

Märkus

  • Määramiseks võite vajutada ka võttekuvas klahvi Üles-klahv.
  • Iseavaja tühistamiseks puudutage ekraani või vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.